Tôi mới sử dụng phương tiện đường thủy để đi lại và phục vụ cho công việc kinh doanh.

Xin hỏi, đối với phương tiện giao thông đường thủy, chủ phương tiện khi bị yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra thì sẽ bị CSGT đường thủy sẽ kiểm tra những nội dung gì?

Bạn đọc Van Linh (TP.HCM)

Luật sư Lê DũngĐoàn Luật sư TP.HCM, trả lời:

Để hướng dẫn về quy trình tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính của CSGT đường thuỷ thì ngày 19-6-2020 Bộ Công an đã ban hành Thông tư 68/2020 để hướng dẫn về vấn đề này.

Theo đó, tại Điều 9 Thông tư này quy định khi cần yêu cầu một phương tiện dừng lại để kiểm soát thì CSGT thực hiện hiệu lệnh như sau: Vào ban ngày CSGT hướng cờ hiệu "Cờ chữ K" về phía phương tiện cần kiểm soát, phất ba lần theo chiều thẳng đứng từ trên xuống, đồng thời phát âm hiệu một tiếng dài, một tiếng ngắn, một tiếng dài.

Vào ban đêm, hướng đèn hiệu về phía phương tiện cần kiểm soát, phát một chớp sáng dài, một chớp sáng ngắn, một chớp sáng dài, đồng thời phát âm hiệu một tiếng dài, một tiếng ngắn, một tiếng dài.

Ngoài hiệu lệnh nêu trên, có thể kết hợp dùng loa hướng dẫn cho phương tiện dừng hoặc giảm tốc độ để kiểm soát.

Về nội dung kiểm soát, tại điểm c, khoản 1, Điều 10 Thông tư 68 đã quy định rõ khi tiến hành kiểm soát phương tiện sẽ kiểm tra những nội dung sau:

Kiểm soát giấy tờ của phương tiện, thuyền viên, người đi trên phương tiện, hàng hóa chở trên phương tiện và các loại giấy tờ khác có liên quan theo quy định.

 

Kiểm soát điều kiện an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện như Kiểm soát bằng quan sát, đối chiếu thực tế với giấy tờ của phương tiện hoặc bằng thiết bị kỹ thuật, khi cần thiết phải kiểm tra trên cơ sở dữ liệu hoặc đề nghị cơ quan chuyên môn giám định.

Kiểm soát an toàn vận tải: Kiểm tra độ chìm của phương tiện so với vạch dấu mớn nước an toàn; chủng loại, khối lượng, số lượng, quy cách, kích thước hàng hóa, đồ vật, số người thực tế so với sức chở của phương tiện và các biện pháp bảo đảm an toàn trong hoạt động vận tải.

Kiểm soát những nội dung khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp khi kiểm tra không có mặt của đại diện chủ phương tiện, thuyền trưởng hoặc người điều khiển phương tiện thì việc kiểm soát phải có đại diện chính quyền cơ sở nơi kiểm soát hoặc ít nhất một người chứng kiến.