Dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp và nhiều địa phương phải ban hành các lệnh siết chặt khiến cho nhiều hoạt động phải tạm dừng, đặc biệt là tại TP.HCM. Vậy thời gian khám nghĩa vụ để nhập ngũ năm 2022 có bị ảnh hưởng không và khám vào thời gian nào?

Bạn đọc Nguyen Thanh (TP.HCM)

Luật sư Đỗ Thanh TrungĐoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: 

Theo điều 33 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 thì hằng năm việc gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân (CAND) được thực hiện một lần vào tháng hai hoặc tháng ba. Trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh thì được gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND lần thứ hai. Đối với địa phương có thảm họa hoặc dịch bệnh nguy hiểm thì được điều chỉnh thời gian gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND.

Do đó, theo quy định thời gian nhập ngũ năm 2022 sẽ diễn ra vào tháng hai hoặc tháng ba hằng năm. Nếu đến thời điểm đó dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp thì thời gian này có để điều chỉnh tại một thời điểm phù hợp.

Về thời gian khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự tại Khoản 4, Điều 40, Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 quy định, thời gian khám sức khỏe từ ngày 1-11 đế hết ngày 31-12 hằng năm.

 

Trong trường hợp gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND lần thứ hai thì thời gian khám sẽ do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Như vậy, Luật quy định thời gian khám sức khoẻ sẽ trong vòng hai tháng 11 và tháng 12 hằng năm. Nếu dịch bệnh được kiểm soát và các địa phương đang dần phục hồi trạng thái bình thương như hiện nay thì thời gian nhập ngũ và thời gian khám sức khoẻ sẽ đúng theo thời gian luật quy định.

Còn ngược lại dịch bệnh diễn biến phức tạp thì thời gian có thể sẽ được điều chỉnh để phù hợp với tình hình dịch bệnh tại từng thời điểm của các địa phương.