Đánh giá được những rủi ro pháp lý để phòng tránh, biết trước được những giao dịch có lợi để tiến hành đó là chìa khóa để thành công của doanh nghiệp.

 

Với đội ngũ chuyên gia và luật sư nhiều năm kinh nghiệm, chúng tôi đã và đang cung cấp đầy đủ cho khách hàng trên các lĩnh vực:

 

STT

Phạm vi công việc DILAF cung cấp

 

1.

Tư vấn những vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh

 

2.

Trao đổi những vấn đề pháp lý mà doanh nghiệp quan tâm

 

3.

Tư vấn về quản trị doanh nghiệp, các vấn đề liên quan đến hợp đồng thương mại, lao động việc làm

 

4.

Xây dựng, phát triển và bảo vệ thương hiệu nói riêng, quyền sở hữu trí tuệ nói chung trong suốt quá trình kinh doanh

 

5.

Thường xuyên cung cấp các thông tin mới nhất có liên quan hoặc có khả năng tác động đến hoạt động kinh doanh

 

6.

Cung cấp các văn bản pháp luật liên quan đến nội dung trao đổi

 

7.

Tư vấn các thủ tục giải quyết tranh chấp

 

 

Chúng tôi có thể hỗ trợ khách hàng cho mỗi một lĩnh vực riêng biệt hoặc h