Bộ Công an đang cho lấy ý kiến góp ý cho dự thảo dự định thay thế Nghị định số 167/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình.

Dự thảo lần này được cho là có nhiều điểm mới. Trong đó, cơ quan soạn thảo đã đề xuất tăng mức phạt đối với nhiều hành vi vi phạm liên quan đến đăng ký cư trú, cụ thể là các hành vi liên quan trực tiếp đến sổ hộ khẩu và sổ tạm trú.

Nhiều bạn đọc đã đặt câu hỏi hiện nay những hành vi nào liên quan đến sổ hộ khẩu thì sẽ bị xử phạt, mức phạt tương ứng với mỗi hành vi là bao nhiêu? Dự thảo cho nghị định thay thế Nghị định 167/2013 mà Bộ Công an mới ban hành có điểm mới gì so với quy định hiện hành?

Tại Điều 8, Nghị định số 167/2013 đã quy định rõ các chế tài những trường hợp liên quan đến đăng ký cư trú, như sau:

Vi phạm liên đến thủ tục hành chính

Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng khi có những hành vi sau:

- Cá nhân, chủ hộ gia đình không thực hiện đúng quy định về đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú hoặc điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

- Cá nhân, chủ hộ gia đình không thực hiện đúng quy định về thông báo lưu trú, khai báo tạm vắng.

- Không chấp hành việc kiểm tra hộ khẩu, kiểm tra tạm trú, kiểm tra lưu trú hoặc không xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, giấy tờ khác liên quan đến cư trú theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Theo dự thảo mới thì đối với ba hành vi nêu trên mức phạt đã được đề xuất nâng lên là phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng

Vi phạm liên quan đến sử dụng sổ hộ khẩu

 Phạt tiền từ 1-2 triệu đồng khi có những hành vi sau:

- Tẩy, xóa, sửa chữa hoặc có hành vi khác làm sai lệch nội dung sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, giấy tờ khác liên quan đến cư trú.

 

- Thuê, cho thuê sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, giấy tờ khác liên quan đến cư trú để thực hiện hành vi trái quy định của pháp luật.

- Sử dụng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, giấy tờ khác liên quan đến cư trú để thực hiện hành vi trái quy định của pháp luật.

- Tổ chức kích động, xúi giục, lôi kéo, dụ dỗ, môi giới, cưỡng bức người khác vi phạm pháp luật về cư trú.

Dự thảo mới đề xuất vẫn giữ nguyên trong khoảng mức phạt này, tuy nhiên đã bổ sung thêm ba hành vi mới đó là: Đã cư trú tại chỗ ở hợp pháp mới, đủ điều kiện đăng ký cư trú nhưng không làm thủ tục thay đổi nơi đăng ký cư trú theo quy định; Cầm cố, nhận cầm cố, hủy hoại sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, giấy tờ, tài liệu về cư trú; Cản trở việc kiểm tra thường trú, kiểm tra tạm trú, kiểm tra lưu trú theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Vi phạm liên quan đến gian lận trong sử dụng sổ hộ khẩu

 Phạt tiền từ 2-4 triệu đồng khi có những hành vi sau:

- Khai man, giả mạo hồ sơ, giấy tờ để được đăng ký thường trú, tạm trú, cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

- Làm giả sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hoặc giả mạo điều kiện để được đăng ký thường trú.

- Sử dụng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giả.

- Cho người khác đăng ký cư trú vào chỗ ở của mình để vụ lợi hoặc trong thực tế người đăng ký cư trú không sinh sống tại chỗ ở đó.

Liên quan đến các hành vi nêu trên dự thảo dự kiến nâng mức phạt lên thành phạt tiền từ 4-6 triệu đồng. Riêng hành vi cho người khác đăng ký cư trú vào chỗ ở của mình để vụ lợi thì dự thảo vẫn giữ nguyên mức phạt cũ (từ 2-4 triệu).