27 tuổi có còn phải nhập ngũ?
(PLO)- Công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.
Tôi sinh ngày 1-8-1993, đã tốt nghiệp đại học. Lúc đi học được tạm hoãn gọi nhập ngũ. Sau khi ra trường, năm nào đến đợt khám nghĩa vụ quân sự, tôi cũng đều chấp hành. Tuy nhiên, sức khỏe tôi không đạt nên không trúng tuyển.
Vừa rồi, hội đồng xét tuyển nghĩa vụ quân sự xã gửi giấy báo cho tôi khám sức khỏe để xét tuyển vào tháng 3-2021. Tuy nhiên, với số tuổi hiện tại thì tôi đã 27 tuổi.
Cho tôi hỏi cách tính độ tuổi gọi nhập ngũ như thế nào và trường hợp của tôi còn nằm trong độ tuổi gọi nhập ngũ không?
Bạn đọc Nguyễn Hữu Thái (Huyện Thủ Thừa, Long An)
Luật sư Nguyễn Đức ChánhĐoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Theo quy định tại Điều 30 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 thì công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ. Độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi.
Công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.
Tuổi đi nghĩa vụ quân sự phải được tính tròn ngày, tròn tháng, tròn năm. Ví dụ, công dân A có ngày tháng năm sinh là dd/mm/yyyy thì thời gian công dân đủ tuổi được tính cụ thể như sau:
Đủ 18 tuổi: dd/mm/(yyyy + 18)
Hết 25 tuổi (đủ 26 tuổi): dd/mm/(yyyy + 26)
Hết 27 tuổi (đủ 28 tuổi): dd/mm/(yyyy + 28)
Đối với trường hợp của anh Thái, anh được đào tạo trình độ đại học thì anh phải hết 27 tuổi mới hết tuổi gọi nhập ngũ. Với cách tính trên thì đến ngày 1-8-2021 anh mới hết tuổi gọi nhập ngũ. 

 
VÕ HÀ ghi