Thừa kế, di chúc - Luật sư giỏi Đà Nẵng - Công ty Luật Đà Nẵng - Luật sư Đà Nẵng  


 


 
 


 

Vấn đề thừa kế và di chúc hiện đang là một vấn đề nóng hiện nay của mỗi gia đình. Trên thực tế trong quá trình hành nghề luật của chúng tôi, có nhiều khách hàng đã khóc trước mặt luật sư rằng căn nhà và những tài sản khác đó là cả công sức đóng góp một đời của cha mẹ của họ nhưng giờ khi cha mẹ họ mất đi, họ lại không được nhận bất cứ tài sản gì mà tài sản lại do người khác đứng tên… hoặc nhiều trường hợp họ là người không có khả năng lao động nhưng lại không được thừa kế. Vì vậy, việc thừa kế và để lại di chúc đó là một quá trình dài và cần được xem xét kỷ lưỡng trước khi quyết định để tránh những mất mát hoặc tranh chấp không đáng có cho con cái họ sau này.

 

Với đội ngũ luật sư chuyên nghiệp và chuyên sâu trong lĩnh vực này, chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp cho khách hàng bao gồm nhưng không giới hạn ở các phạm vi công việc dưới đây:

 

STT

Phạm vi công việc DILAF cung cấp

 

1.

Tư vấn về quyền thừa kế và sự bình đẳng về thừa kế của cá nhân

 

2.

Tư vấn về thời điểm, địa điểm mở thừa kế

 

3.

Tư vấn xác định di sản thừa kế

 

4.

Tư vấn xác định người thừa kế di sản

 

5.

Tư vấn về thời điểm phát sinh quyền và nghĩa vụ của người thừa kế

 

6.

Tư vấn cách thức xác định nghĩa vụ tài sản do người chết để lại

 

7.

Tư vấn cách thức xác định người quản lý di sản, quyền và nghĩa vụ của người quản lý di sản

 

8.

Tư vấn xác định việc thừa kế của những người có quyền thừa kế di sản của nhau mà chết cùng thời điểm (nếu có)

 

9.

Tư vấn thủ tục từ chối nhận di sản thừa kế

 

10.

Tư vấn xác định những người không được quyền hưởng di sản thừa kế

 

11.

Tư vấn xác định thời hiệu về thừa kế

 

12.

Tư vấn hình thức di chúc và cách thức lập di chúc đảm bảo đúng pháp luật

 

13.

Tư vấn viết nội dung di chúc

 

14.

Tư vấn cho người lập di chúc các quyền và nghĩa vụ liên quan đến việc lập di chúc

 

15.

Tư vấn chỉ định người thừa kế, người bị truất quyền hưởng di sản

 

16.

Tư vấn cách phân định phần di sản cho từng người thừa kế

 

17.

Tư vấn cách phân chia di sản để tặng cho, thờ cúng

 

18.

Tư vấn giao nghĩa vụ cho những người thừa kế

 

19.

Tư vấn chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản và người phân chia di sản

 

20.

Tư vấn sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ di chúc

 

22.

Tư vấn lập di chúc chung của vợ chồng

 

23.

Tư vấn sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ di chúc chung của vợ, chồng

 

24.

Tư vấn thủ tục gửi giữ di chúc

 

25.

Tư vấn hiệu lực pháp luật của di chúc

 

26.

Tư vấn thủ tục công bố di chúc

 

27.

Tư vấn giải thích nội dung di chúc

 

28.

Tư vấn các trường hợp thừa kế theo pháp luật

 

29.

Tư vấn xác định người thừa kế theo pháp luật

 

30.

Tư vấn về thừa kế thế vị (nếu có)

 

31.

Tư vấn về quan hệ thừa kế giữa con nuôi và cha nuôi, mẹ nuôi và cha đẻ,  mẹ đẻ, quan hệ thừa kế giữa con riêng và bố dượng, mẹ kế

 

32.

Tư vấn về việc thừa kế trong trường hợp vợ, chồng đã chia tài sản chung, đang xin ly hôn, đã kết hôn với người khác

 

33.

Tư vấn thủ tục họp mặt những người thừa kế

 

34.

Tư vấn xác định người phân chia di sản

 

35.

Tư vấn trình tự thanh toán nghĩa vụ tài sản và chi phí liên quan đến thừa kế

 

36.

Tư vấn phân chia di sản theo đúng nội dung của di chúc

 

37.

Tư vấn các hình thức khởi kiện để bảo vệ quyền lợi

 

38.

Tư vấn viết đơn khởi kiện và hướng dẫn thủ tục khởi kiện

 

39.

Đại diện thực hiện khiếu nại, bảo vệ quyền lợi trước cơ quan có thẩm quyền

 

40.

Đại diện cho khách hàng để tham gia tố tụng trong tất cả các tranh chấp liên quan đến di chúc tại Tòa án

 

41.

Giải quyết tất cả các vấn đề phát sinh liên quan đến di chúc theo yêu cầu của khách hàng.

 

Chúng tôi có thể hỗ trợ khách hàng cho mỗi một lĩnh vực riêng biệt hoặc hỗ trợ khách hàng giải quyết từ giai đoạn đầu tiên đến khi kết thúc vụ việc tùy thuộc vào yêu cầu của khách hàng.

 

Mọi thông tin chi tiết về phạm vi dịch vụ pháp lý của chúng tôi liên quan đến thừa kế và di chúc, quý khách hàng và đối tác, bằng hữu vui lòng liên hệ đến:

 

Công ty Luật TNHH Quốc Tế Đà Nẵng

 

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Lighthouse, Số 1254 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 02362 246 999 – 0966 444447

Email: info@dilawfirm.vn

Website: http://dilawfirm.vn - http://lawyerdanang.com  


 


2006 - 2024 http://dilawfirm.vn - all copyright reserved. Email: info@dilawfirm.vn

Design by Nhật Thành.NET
https://www.facebook.com/dilawfirmvn