Tài chính ngân hàng - Luật sư giỏi Đà Nẵng - Công ty Luật Đà Nẵng - Luật sư Đà Nẵng  


 


 
 


Nhu cầu phát triển kinh tế đất nước, kéo theo đó là sự thay đổi lớn trong tư duy của mỗi người dân, đặc biệt là chủ sở hữu của các công ty, doanh nghiệp khi đầu tư, kinh doanh… Chúng tôi thấy rằng, đa phần các doanh nghiệp đang kinh doanh trên thương trường hiện nay chủ yếu sử dụng ngồn vốn để hoạt động là vốn vay từ các ngân hàng hoặc các tổ chức tín dụng có chức năng. Vì vậy, trong mỗi giao dịch từ trước khi hình thành đến lúc giải ngân và kết thúc nó sẽ kéo theo một quy trình pháp lý mà ai cũng phải tuân thủ và vận dụng để đảm bảo cho tối đa quyền lợi của mình. Tuy nhiên, trên thực tế ít cá nhân và doanh nghiệp nắm rõ và hậu quả xảy ra thì cái thiệt hại của họ sẽ rất lớn.

 

Chúng tôi với đội ngũ luật sư hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực Ngân hàng và Tài chính, chúng tôi đã và đang cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách hàng bao gồm nhưng không giới hạn ở các phạm vi dịch vụ dưới đây:

 

 

STT

Phạm vi công việc DILAF cung cấp

 

 

1.

Cung cấp ý kiến tư vấn pháp lý liên quan đến lĩnh vực tài chính, ngân hàng

2.

Tư vấn pháp luật cho khách hàng khi xác lập và triển khai các giao dịch như cầm cố tài sản, thế chấp tài sản, các biện pháp bảo đảm khác, xử lý tài sản bảo đảm, mua/bán nợ, chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng cổ phần, cho thuê tài chính

 

3.

Đại diện khách hàng đàm phán, hỗ trợ khách hàng soạn thảo và rà soát các loại hợp đồng như hợp đồng vay vốn, hợp đồng cầm cố tài sản, hợp đồng thế chấp tài sản, hợp đồng chuyển nhượng vốn, hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, hợp đồng cho thuê tài chính, hợp đồng mua/bán nợ

 

4.

Tư vấn và hỗ trợ khách hàng thành lập doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thuế, tài chính và ngân hàng

 

5.

Cung cấp ý kiến pháp lý và hỗ trợ khách hàng xin ưu đãi thuế, miễn thuế, giảm thuế và hoàn thuế

 

6.

Đại diện và trợ giúp khách hàng làm việc với các cơ quan có thẩm quyền trong lĩnh vực thuế, tài chính và ngân hàng

 

7.

Tư vấn và đại diện cho khách hàng giải quyết các tranh chấp phát sinh từ các giao dịch tài chính và các tranh chấp liên quan đến thuế phát sinh từ các hoạt động kinh doanh

 

8.

Tư vấn và hỗ trợ cho các ngân hàng việc soạn thảo và đàm phán các giao dịch ngoại hối, cầm cố, thế chấp và thuê mua

 

9.

Tư vấn, hỗ trợ và đại diện cho tổ chức tín dụng và doanh nghiệp thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để thu hồi các khoản nợ khó đòi

 

 

Chúng tôi có thể hỗ trợ khách hàng cho mỗi một lĩnh vực riêng biệt hoặc hỗ trợ khách hàng giải quyết từ giai đoạn đầu tiên đến khi kết thúc vụ việc tùy thuộc vào yêu cầu của khách hàng.

 

Mọi thông tin chi tiết về phạm vi dịch vụ pháp lý của chúng tôi liên quan đến tài chính ngân hàng, quý khách hàng và đối tác, bằng hữu vui lòng liên hệ đến:

 

Công ty Luật TNHH Quốc Tế Đà Nẵng

 
Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Lighthouse, Số 1254 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 02362 246 999 – 0966 444447

Email: info@dilawfirm.vn

Website: http://dilawfirm.vn - http://lawyerdanang.com 


 


2006 - 2024 http://dilawfirm.vn - all copyright reserved. Email: info@dilawfirm.vn

Design by Nhật Thành.NET
https://www.facebook.com/dilawfirmvn