Đất đai, nhà ở - Luật sư giỏi Đà Nẵng - Công ty Luật Đà Nẵng - Luật sư Đà Nẵng  


 


 
 


Trong thực tiễn tham gia giải quyết các tranh chấp về bất động sản, các luật sư của chúng tôi nhận thấy rằng rất nhiều các tranh chấp bất động sản bắt nguồn từ việc các bên không nắm vững hay không thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật.

 

Do vậy, với mong muốn hỗ trợ quyền lợi của các bên trong giao dịch, hạn chế thấp nhất các rủi ro và tranh chấp, Công ty Luật Quốc Tế Đà Nẵng đã và đang cung cấp đầy đủ các dịch vụ pháp lý về lĩnh vực này bao gồm nhưng không giới hạn ở các lĩnh vực:

 

 

STT

Phạm vi công việc DILAF cung cấp

 

 

1.

Tư vấn pháp lý về giao dịch bất động sản

 

2.

Giải thích các quy định của pháp luật Việt nam về các chính sách, thủ tục có liên quan đến giao dịch của khách hàng liên quan đến đất đai, nhà ở

 

3.

Hỗ trợ thẩm tra các thông tin về bất động sản và chủ sở hữu

 

4.

Xem xét, thẩm tra các giấy tờ, tài liệu về tình trạng pháp lý của bất động sản

 

5.

Soạn thảo hợp đồng, văn bản phục vụ cho giao dịch

 

6.

Hỗ trợ thực hiện các thủ tục công chứng giao dịch

 

7.

Hỗ trợ các thủ tục liên quan đến việc đăng ký, xin cấp quyền sở hữu, sử dụng bất động sản

 

8.

Tư vấn về điều kiện, trình tự thủ tục chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất

 

9.

Tư vấn về điều kiện, trình tự thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất

 

10.

Tư vấn trình tự thủ tục xin cấp mới, cấp lại, cấp thay đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà

 

11.

Tư vấn các quy định của pháp luật về miễn, giảm thuế, lệ phí phát sinh từ việc tặng cho, chuyển nhượng

 

12.

Tư vấn giải quyết các tranh chấp liên quan đến quyền sử dụng đất như: Lấn chiếm quyền sử dụng đất, đòi quyền sử dụng đất, hủy hợp đồng mua bán trái pháp luật liên quan đến quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất

 

13.

Tư vấn các thủ tục xin thuê đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền

 

14.

Tư vấn các giao dịch liên quan đến đất đai, nhà ở, công trình xây dựng… như tặng cho, chuyển nhượng, trao đổi, cho thuê, cho mượn, thừa kế, thế chấp

 

15.

Tư vấn và hỗ trợ khách hàng giải quyết các tranh chấp, khiếu kiện liên quan đến bất động sản

 

16.

Tư vấn các hoạt động kinh doanh bất động sản khác

 

 

Chúng tôi có thể hỗ trợ khách hàng cho mỗi một lĩnh vực riêng biệt hoặc hỗ trợ khách hàng giải quyết từ giai đoạn đầu tiên đến khi kết thúc vụ việc tùy thuộc vào yêu cầu của khách hàng.

 

Mọi thông tin chi tiết về phạm vi dịch vụ pháp lý của chúng tôi liên quan đến đất đai và nhà ở, quý khách hàng và đối tác, bằng hữu vui lòng liên hệ đến:

 

Công ty Luật TNHH Quốc Tế Đà Nẵng

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Lighthouse, Số 1254 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 02362 246 999 – 0966 444447

Email: info@dilawfirm.vn

Website: http://dilawfirm.vn  - http://lawyerdanang.com 


 


2006 - 2024 http://dilawfirm.vn - all copyright reserved. Email: info@dilawfirm.vn

Design by Nhật Thành.NET
https://www.facebook.com/dilawfirmvn