Bảo hiểm - Luật sư giỏi Đà Nẵng - Công ty Luật Đà Nẵng - Luật sư Đà Nẵng  


 


 
 

 
 
Bảo hiểm là những quan hệ kinh tế gắn liền với quá trình hình thành, phân phối và sử dụng các quỹ tập trung, quỹ bảo hiểm, nhằm xử lý các rủi ro, các biến cố. Bảo hiểm bảo đảm cho quá trình tái sản xuất và đời sống của xã hội được diễn ra bình thường.

 

Tuy nhiên, bảo hiểm cũng thường chứa nhiều rủi ro có tổn thất, thường là tổn thất về tài chính, nhân mạng, đặc biệt hiện nay vấn đề bảo hiểm xây dựng là thủ tục bắt buộc đối với các nhà thầu xây dựng... Vì vậy, cần phải xem xét kỷ, đánh giá pháp lý rõ ràng trước khi quyết định. Nhận thức được vấn đề này, chúng tôi hiện đã và đang cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách hàng trong các vấn đề:

 

STT

Phạm vi công việc DILAF cung cấp

 

1.

Đánh giá rủi ro ban đầu cho khách hàng

 

2.

Tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong việc xem xét lại hợp đồng bảo hiểm

 

3.

Tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong việc soạn thảo hợp đồng bảo hiểm để đảm bảo quyền lợi cho người mua

 

4.

Tư vấn và hỗ trợ giải quyết tranh chấp về vấn đề bảo hiểm

 

5.

Giải quyết tranh chấp tại Tòa án và cho thi hành toàn bộ Bản án nhằm thu hồi khoản tiền bảo hiểm cho khách hàng

 

 

Chúng tôi có thể hỗ trợ khách hàng cho mỗi một lĩnh vực riêng biệt hoặc hỗ trợ khách hàng giải quyết từ giai đoạn đầu tiên đến khi kết thúc vụ việc tùy thuộc vào yêu cầu của khách hàng.

 

Mọi thông tin chi tiết về phạm vi dịch vụ pháp lý của chúng tôi liên quan đến bảo hiểm, quý khách hàng và đối tác, bằng hữu vui lòng liên hệ đến:

 

Công ty Luật TNHH Quốc Tế Đà Nẵng

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Lighthouse, Số 1254 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 02362 246 999 – 0966 444447

Email: info@dilawfirm.vn

Website: http://dilawfirm.vn  - http://lawyerdanang.com


 


2006 - 2024 http://dilawfirm.vn - all copyright reserved. Email: info@dilawfirm.vn

Design by Nhật Thành.NET
https://www.facebook.com/dilawfirmvn