Luat su Da Nang - Luật sư giỏi Đà Nẵng - Công ty Luật Đà Nẵng - Luật sư Đà Nẵng  


 


 
 


Luật sư sáng lập/giám đốc:

  

Ông Nguyễn Doãn Hồng

 

Đào tạo

  

Cử nhân luật trường Đại học luật - Đại học Huế.

 

Mô tả kinh nghiệm thực hành

 

Trước khi thành lập Công ty Luật Quốc Tế Đà Nẵng, ông Hồng đã từng làm việc tại Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. Sau đó, ông Hồng được mời sang tư vấn và hỗ trợ pháp lý cho Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai vào năm 2004. Trong quá trình làm việc tại đây, Hồng được tin tưởng và giao cho nhiều công việc khác nhau, từ những công việc về thủ tục doanh nghiệp, dự án đầu tư đến việc soạn thảo các hợp đồng kinh tế lớn.

  

Năm 2007, ông Hồng tham gia vào đội ngũ chuyên nghiệp của một công ty luật hàng đầu tại Việt Nam là Công ty Luật Phuoc & Partners (P&P), trong thời gian hơn 08 năm làm việc tại đây, ông Hồng chịu trách nhiệm phụ trách công việc khách hàng của P&P tại Thành phố Đà Nẵng và khu vực Miền Trung. 

 

Ngoài luật sư chuyên nghiệp, ông Hồng còn tham gia giảng dạy luật trong các Trường Cao đẳng và Đại học tại Đà Nẵng. Hiện nay, ông Hồng cũng đã được Bộ tư pháp cấp hành nghề trọng tài viên, đấu giá viên và quản tài viên theo quy định pháp luật

  

Gia nhập đoàn luật sư

 

Đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng. 

 

Ngôn ngữ         

  

Tiếng Việt, Tiếng Anh

 

Luật sư thành viên:

 

Ông Đặng Văn Tâm

 

Ông Trương Công Sơn

 

Nguyễn Thế Dân

 

Nguyễn Thu Nguyệt

 

Ông Trương Văn Quang

 

Ông Phạm Hồng Thái

 

Bà Trang Thị Kim Ngọc

 

Ông Hoàng Chí Cảm

 

Bà Nguyễn Mai Ly

 

Ông Đinh Ngọc Mạnh

 

Nguyễn Vĩnh Phú

 


 


2006 - 2024 http://dilawfirm.vn - all copyright reserved. Email: info@dilawfirm.vn

Design by Nhật Thành.NET
https://www.facebook.com/dilawfirmvn