Luật sư Đà Nẵng - Luật sư giỏi Đà Nẵng - Công ty Luật Đà Nẵng - Luật sư Đà Nẵng  


 


 
 


Được hình thành từ năm 2006, DILAF đã kết hợp với một số công ty luật hàng đầu tại Việt Nam chuyên về các lĩnh vực như tư vấn đầu tư nước ngoài, thu hồi nợ và giải quyết tranh chấp, lao động & việc làm. Vào năm 2012, DILAF đã tách ra thành một hãng luật độc lập và hoạt động liên tục từ đó đến nay.

 

 

Hiện nay, DILAF đã trở thành một trong những hãng luật hàng đầu tại khu vực Đà Nẵng, Miền Trung và vươn ra xa hơn nữa trên phạm vi cả nước. Tại DILAF, các luật sư làm việc theo nhóm chuyên môn kết hợp chặt chẽ với nhau để đưa ra các tư vấn pháp lý đạt hiệu quả cao trong kinh doanh và giảm bớt rồi tiến đến loại bỏ những rắc rối pháp lý tiềm tàng cho khách hàng.

 


 


2006 - 2024 http://dilawfirm.vn - all copyright reserved. Email: info@dilawfirm.vn

Design by Nhật Thành.NET
https://www.facebook.com/dilawfirmvn