Trong đợt làm thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chíp vừa qua tôi thấy có nhiều người đổi từ CMND sang thẻ CCCD được giữ nguyên 12 số. Còn có người cũng đổi từ CMND nhưng bị thay số khác. Vậy trường hợp nào được giữ nguyên số, trường hợp nào bị thay đổi số khi đổi sang thẻ CCCD?

Bạn đọc Anh Dao (TP.HCM)

Luật sư Từ Tiến ĐạtĐoàn Luật sư TP.HCM, trả lời:

Hiện nay, trước thời điểm triển khai cấp thẻ CCCD gắn chip thì người dân sử dụng ba loại giấy tờ đó là CMND loại 9 số; CMND loại 12 số và thẻ CCCD mã vạch. 

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 19 Luật Căn cước công dân 2014 thì số thẻ CCCD là số định danh cá nhân.

Mà số định danh cá nhân được định nghĩa tại Điều 13, Nghị định 137/2015 là dãy số tự nhiên gồm 12 số, có cấu trúc gồm 6 số là mã thế kỷ sinh, mã giới tính, mã năm sinh của công dân, mã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc mã quốc gia nơi công dân đăng ký khai sinh và 6 số là khoảng số ngẫu nhiên.

Như vậy, nếu người nào đang sử dụng CMND loại 9 số thì khi đổi sang CCCD sẽ có sự thay đổi thành 12 số.

 

Đối với trường hợp sử dụng CMND loại 12 số thì trước đây tại thời điểm áp dụng mẫu này (theo quy định tại Thông tư 27/2012-nay đã hết hiệu lực) quy định: Số CMND gồm 12 chữ số tự nhiên, do Bộ Công an cấp và quản lý thống nhất trên toàn quốc. Trường hợp đổi, cấp lại CMND thì số ghi trên CMND được đổi, cấp lại vẫn giữ đúng theo số ghi trên CMND đã cấp lần đầu.

Do đó, khi làm thủ tục đổi CMND loại 12 số sang thẻ CCCD gắn chip thì được giữ nguyên số CMND cũ trở thành số thẻ CCCD.

Tương tự, thẻ CCCD mã vạch khi đổi sang thẻ CCCD gắn chip thì 12 số trên thẻ CCCD mã vạch vẫn được giữ nguyên.

Như vậy, chỉ có trường hợp người dân nào đang sử dụng CMND loại 9 số khi đổi sang thẻ CCCD gắn chip thì mới có sự thay đổi từ 9 số thành 12 số mới.