Thời gian qua nhiều người truyền nhau thông tin làm thủ tục cấp sổ hồng qua mạng tại TP.HCM được giảm 50% lệ phí. Vậy thông tin này có đúng không và ngoài lệ phí cấp sổ hồng ra còn loại lệ phí nào được giảm nữa không?

Ban đọc Dao Anh (TP.HCM)

Luật sư Từ Tiến ĐạtĐoàn Luật sư TP.HCM, trả lời:

Hội đồng nhân dân (HĐND) TP.HCM đã ban hành Nghị quyết số 14/2021. Theo nội dung tại Nghị quyết này, HĐND đã chấp thuận giảm 50% lệ phí đối với các đối tượng yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND 

Các loại lệ phí được giảm bao gồm:

- Lệ phí đăng ký cư trú;

Lệ phí hộ tịch;

- Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

- Lệ phí đăng ký kinh doanh;

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất (sổ hồng);

 

- Lệ phí cấp giấy phép xây dựng.

Quy định trên áp dụng cho tất cả các đối tượng có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 trên địa bàn TP.HCM, trừ những đối tượng được miễn lệ phí theo quy định của pháp luật.

Như vậy, không chỉ lệ phí cấp sổ hồng được giảm 50% khi làm thủ tục qua mạng mà còn năm loại lệ phí khác cũng được giảm như đã nêu trên.