Công ty tôi đang làm hồ sơ cho nhân viên để nhận tiền hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp dp ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tuy nhiên, từ khi thông báo làm hồ sơ cho đến nay cũng lâu rồi mà vẫn chưa nhận được tiền. Vậy hạn chót để nhận tiền từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp là này nào?

Bạn đọc Anh Nguyen (TP.HCM)

Luật sư Lê Văn BìnhĐoàn Luật sư TP.HCM, trả lời:

Căn cứ Điều 3, Quyết định 28/2021 của Thủ tướng chính phủ (thi hành Nghị quyết 116) người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp không cần trực tiếp làm thủ tục hưởng mà sẽ do cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) và người sử dụng lao động phối hợp thực hiện.

Theo đó, muộn nhất đến hết ngày 10-11-2021, các doanh nghiệp phải hoàn thành việc điều chỉnh thông tin để gửi lại danh sách cho cơ quan bảo hiểm xã hội, kèm theo hồ sơ chứng minh thông tin điều chỉnh theo quy định.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc (trường hợp có sai sót, điều chỉnh thông tin thì không quá 20 ngày) kể từ ngày nhận được danh sách người lao động do người sử dụng lao động gửi đến, cơ quan BHXH chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động. 

 

Như vậy, chậm nhất là ngày 30-11-2021 cơ quan BHXH phải chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động tại các doanh nghiệp.

Trường hợp sau này 30-11 người lao động vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ thì lúc này sẽ phải tự mình đi làm thủ tục giống như người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Lúc này người lao động nộp đơn đến cơ quan BHXH cấp tỉnh hoặc cấp huyện nơi người lao động có nhu cầu nhận hỗ trợ đề nghị nhận hỗ trợ (hạn chót để nộp đơn là hết ngày 20-12-2021).