Trong đợt khám tuyển sức khoẻ nghĩa vụ quân sự (NVQS) 2021 con tôi được khám với kết quả mắt cháu bị tật khúc xạ cận thị và loạn thị. Từ kết quả đó cháu được tạm hoãn gọi NVQS 2021. Vậy gia đình tôi xin hỏi mắt cháu bị như vậy thì các năm sau có bị gọi đi NVQS nữa không?

Phạm Thanh An (TP.HCM)

Luật sư Lê Văn BìnhĐoàn Luật sư TP.HCM, trả lời:

Điểm a, Khoản 1, Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 quy định, tạm hoãn gọi công dân nhập ngũ trong trường hợp chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe.

Bên cạnh đó, điểm a, Khoản 3, Điều 4, Thông tư 148/2018 của Bộ Quốc phòng cũng nêu rõ chỉ tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016 (hiện được chia thành 6 loại: loại 1 là tốt nhất, loại 6 là kém nhất).

Tuy nhiên có trường hợp đặc biệt tại điểm a, Khoản 3, Điều 4, Thông tư 148/2018 quy định riêng trường hợp công dân có tật khúc xạ về mắt thuộc loại 3 (cận thị 1,5 diop trở lên, viễn thị các mức độ) cũng không được tuyển gọi.

 

Căn cứ vào quy định trên có thể thấy nếu công dân bị các bệnh về mắt được phân loại sức khoẻ từ loại 4 trở lên (trừ có tật khúc xạ thuộc loại 3) thì không đủ điều kiện về sức khoẻ và sẽ được tạm hoãn NVQS.

Danh mục các bệnh về mắt được xác định thuộc loại 3 trở lên được quy định tại tiểu mục 1, Mục II, Phụ lục 1 Thông tư liên tịch số 16/2016. Một số trường hợp có thể kể đến như: Cận thị 1,5 Diop trở lên; viễn thị các mức độ; các loại loạn thị; thị lực mắt phải là 8/10 và tổng thị lực hai mắt là 16/10…

Do đó, trong trường hợp này hằng năm hội đồng khám sức khoẻ sẽ khám tuyển. Nếu mắt cháu vẫn không đủ điều kiện về sức khoẻ theo quy định trên thì vẫn được tạm hoãn NVQS.