Gia đình tôi có mảnh đất trồng cây lâu năm, giờ tôi muốn sử dụng mảnh đất này sang đất để nuôi trồng thủy sản. Xin hỏi trong trường hợp này, tôi có phải làm thủ tục xin phép chuyển mục đích sử dụng đất không? 

Van Anh (TP.HCM)

Luật sư Nguyễn Văn NhànĐoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Tại khoản 1 Điều 12 Thông tư 33/2017 của Bộ TN&MT đã quy định rõ các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng phải đăng ký biến động bao gồm:

- Chuyển đất trồng cây hằng năm sang đất nông nghiệp khác gồm: Đất sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt; đất xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loài động vật khác được pháp luật cho phép; nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm.

- Chuyển đất trồng cây hằng năm khác, đất nuôi trồng thủy sản sang trồng cây lâu năm.

- Chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất nuôi trồng thủy sản, đất trồng cây hằng năm.

- Chuyển đất ở sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở…

Như vậy, căn cứ vào quy định trên, trường hợp của bạn chuyển từ đất trồng cây lâu năm sang đất nuôi trồng thủy sản thì không phải xin phép khi chuyển mục đích sử dụng đất nhưng phải đăng ký biến động.