Khu vực gần nhà tôi ở có nhiều người xây nhà nuôi chim yến. Hằng ngày những nhà này bật âm thanh để dụ chim yến về quá to và không có giờ giấc, hầu như là bật suốt ngày đêm rất nhức đầu. Việc này ảnh hưởng tới sinh hoạt của những nhà lân cận.

Xin hỏi hiện nay việc phát ra âm thanh dẫn dụ chim yến được pháp luật quy định như thế nào?

Bạn đọc Anh Van (Đồng Nai)

Luật sư Nguyễn Văn NhànĐoàn Luật sư TP.HCM, trả lời:

 
Liên quan đến hoạt động nuôi chim yến hiện nay đã được quy định tại Điều 25, Nghị định 13/2020. Cụ thể, vùng nuôi chim yến sẽ do UBND cấp tỉnh trình HĐND cấp tỉnh quyết định. Vùng nuôi chim yến phải bảo đảm phù hợp tập tính hoạt động của chim yến, phù hợp điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương và không gây ảnh hưởng đến đời sống của cư dân tại khu vực nuôi chim yến...
 
Thiết bị phát âm thanh để dẫn dụ chim yến có cường độ âm thanh đo tại miệng loa không vượt quá 70 dBA (đề xi ben A). Thời gian phát loa phóng để dẫn dụ chim yến từ 5 giờ đến 11 giờ 30 và từ 13 giờ 30 đến 19 giờ mỗi ngày, trừ những trường hợp không được sử dụng loa phóng phát âm thanh để dẫn dụ chim yến.

Những trường hợp không được sử dụng loa phóng phát âm thanh để dẫn dụ chim yến bao gồm: Nhà yến nằm trong khu dân cư; nhà yến cách khu dân cư dưới 300m; nhà yến hoạt động trước ngày 5-3-2020 nhưng không đáp ứng quy định về vùng nuôi chim yến do HĐND cấp tỉnh quyết định.

Như vậy, người nuôi chim yến chỉ được phát loa dụ chim yến trong khoảng thời gian từ 5 giờ đến 11 giờ 30 và từ 13 giờ 30 đến 19 giờ mỗi ngày, khi phát loa thì chỉ được sử dụng loa phát âm trong ngưỡng cho phép.
Liên quan đến quy định xử phạt, Nghị định 14/2021 (có hiệu lực từ ngày 20-4-2021, quy định xử phạt về chăn nuôi) đã quy định mức phạt rất rõ đối với những hành vi phát âm thanh dụ chim yến vượt ngưỡng cho phép.

Cụ thể, tại Khoản 2, Điều 27 nghị định này quy định phạt tiền từ 5-10 triệu  đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: Sử dụng thiết bị phát âm thanh để dẫn dụ chim yến vượt mức tiếng ồn tối đa cho phép theo quy định; Phát âm thanh để dẫn dụ chim yến ngoài khoảng thời gian theo quy định.

Ngoài bị phạt tiền theo quy định trên người vi phạm còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc thực hiện biện pháp giảm tiếng ồn.

Đây là mức phạt hành cho cá nhân, nếu là tổ chức có cùng hành vi vi phạm thì mức phạt sẽ gấp đôi mức phạt dành cho cá nhân.