Tôi sinh tháng 7-1965, trước đây tôi làm việc trong điều kiện lao động bình thường và đã tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) được 25 năm. Do sức khỏe suy giảm nên tôi đã đi giám định sức khỏe để nghỉ hưu trước tuổi. Kết quả giám định sức khỏe là 63%. Tháng 9-2020, tôi làm thủ tục nghỉ hưu trước tuổi.

Cho tôi hỏi, trường hợp của tôi thì cách tính lương hưu hàng tháng khi bắt đầu nghỉ hưu như thế nào?

Bạn đọc Nguyễn Văn DũngTP.HCM

Bảo hiểm xã hội TP.HCM trả lời: Theo quy định tại Điều 56 Luật BHXH năm 2014 và thông tin ông cung cấp thì tỷ lệ hưởng lương hưu của ông được tính như sau:

Trong 18 năm đầu được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Từ năm thứ 19 đến năm thứ 25 là 7 năm, tính thêm: 7 x 2% = 14%.

 

Tổng hai tỷ lệ trên sẽ được là: 45% + 14% = 59%.

Ông nghỉ hưu khi 55 tuổi 2 tháng, tức nghỉ hưu trước tuổi 60 theo quy định là 4 năm 10 tháng. Vì thế, tỷ lệ giảm trừ do nghỉ hưu trước tuổi là 8% + 1% = 9%.

Như vậy, tỉ lệ hưởng lương hưu hằng tháng của ông sẽ là: 59% - 9% = 50% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.