Lương hưu được tính và tăng mỗi năm như thế nào ?
(PLO)- Trong giai đoạn từ 2008 đến nay, Chính phủ đã 12 lần điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng với mức tăng thêm từ trên 207 % đến 298 %.

Theo Bộ LĐ-TB&XH, quy định hiện hành của pháp luật bảo hiểm xã hội thì mức hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) được tính trên cơ sở mức đóng, thời gian đóng BHXH.

Theo đó, mức lương hưu hàng tháng của người lao động được tính trên cơ sở mức tiền lương tháng làm căn cứ tính đóng BHXH và thời gian người lao động đóng bảo hiểm.

“Như vậy, mức lương hưu của người lao động cao hay thấp tùy thuộc vào thời gian đóng và mức tiền lương tháng đóng BHXH của người lao động khi còn làm việc…”- Bộ LĐ-TB&XH cho hay.

Lương hưu được tính và tăng mỗi năm như thế nào ? - ảnh 1


Nguồn quỹ BHXH luôn được quản lý chặt để đảm bảo quyền lợi người dân. Nguồn: BHXH Việt Nam

 

Cơ quan này cũng cho biết, trong giai đoạn 2003 - 2007, Chính phủ sáu lần điều chỉnh lương hưu với mức tăng từ 164,8% đến 228,8% tuỳ thuộc vào mức tiền lương, hệ số lương trước khi nghỉ hưu và thời điểm nghỉ hưu.

Trong giai đoạn từ 2008 đến nay, Chính phủ 12 lần điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng với mức tăng thêm từ 207,01% đến 298,59%. Trong đó, riêng đối với những người nghỉ hưu có mức lương hưu thấp, triển khai Nghị quyết số 99/2015 của Quốc hội, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 55/2016 về điều chỉnh mức lương hưu…

 

Theo đó, từ ngày 1-1-2016, tăng thêm 250.000 đồng/người/tháng đối với người hưởng lương hưu có mức lương hưu dưới 2 triệu đồng/tháng và tăng thêm 150.000 đồng/người/tháng đối với người hưởng trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hàng tháng với mức trợ cấp dưới 2 triệu đồng/tháng.

 

Thông qua việc thực hiện điều chỉnh lương hưu thời gian qua, đời sống của người nghỉ hưu đã từng bước được cải thiện. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng đã quan tâm hơn đối với những người nghỉ hưu có mức lương hưu thấp và thực hiện các biện pháp nhằm giảm bớt chênh lệch lương hưu của người nghỉ hưu giữa các thời kỳ.

Tuy nhiên, do chính sách tiền lương, chính sách cán bộ, chính sách BHXH ở nước ta đã trải qua rất nhiều giai đoạn cải cách, thay đổi nên vẫn tồn tại những khoảng cách chênh lệch nhất định trong lương hưu của người nghỉ hưu giữa các thời kỳ.

Để khắc phục vấn đề này, tại Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Trong đó chỉ rõ: “Lương hưu cơ bản được điều chỉnh chủ yếu dựa trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng, khả năng của Quỹ BHXH và ngân sách nhà nước; quan tâm điều chỉnh thỏa đáng đối với nhóm đối tượng có mức lương hưu thấp và nghỉ hưu trước năm 1995 nhằm thu hẹp khoảng cách chênh lệch lương hưu giữa người nghỉ hưu ở các thời kỳ”.

Triển khai Nghị quyết số 28-NQ/TW và Nghị quyết số 125/2018 của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28, hiện nay Bộ LĐ-TB&XH đang phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất trình Chính phủ phương án thực hiện điều chỉnh lương hưu phù hợp…

VIẾT LONG