Điều kiện người cao tuổi được nhận trợ cấp xã hội
(PL)- Người từ đủ 80 tuổi trở lên không thuộc diện có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng thì được hưởng trợ cấp xã hội.

Tôi có người dì năm nay đã 81 tuổi, không có chồng con hay họ hàng khác nương tựa. Hiện, chỉ làm công việc bán vé số để sinh sống, không có các khoản lương hưu hay trợ cấp nào khác. Vậy xin hỏi, dì tôi có được nhận trợ cấp xã hội hàng tháng không?

Bạn đọc Lê Thu (Bình Phước)

Luật sư Lại Thị Thanh HươngĐoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Khoản 5 Điều 5 Nghị định 136/2013 quy định, người cao tuổi thuộc một trong các trường hợp sau đây được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng:

- Người cao tuổi thuộc hộ nghèo không có người phụng dưỡng hoặc có người phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng.

- Người từ đủ 80 tuổi trở lên không thuộc diện có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng.

 

- Người cao tuổi thuộc hộ nghèo không có người phụng dưỡng, không có điều kiện sống ở cộng đồng, đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội nhưng có người nhận chăm sóc tại cộng đồng.

Theo Luật Người cao tuổi 2009, người cao tuổi là công dân Việt Nam từ đủ 60 tuổi trở lên.

Theo các thông tin bạn cung cấp thì bà Thu đã trên 80 tuổi, không thuộc diện có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng nên bà được hưởng trợ cấp xã hội. Bạn liên hệ với UBND cấp xã nơi cư trú để làm thủ tục hưởng trợ cấp cho bà. 

VÕ PHẠM