Tôi làm công nhân cho một công ty may mặc và có tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) đầy đủ. Vừa rồi, trong khi làm việc, tôi bị tai nạn lao động, tỉ lệ thương tật 34%.

Theo tôi biết với tỉ lệ thương tật này, tôi sẽ được hưởng trợ cấp BHXH hằng tháng. Cho tôi hỏi, thời gian tôi được hưởng trợ cấp là bao lâu với mức trợ cấp là bao nhiêu?

Bạn đọc Nguyễn Lê Minhquận Bình Tân, TP.HCM.

Bảo hiểm Xã hội TP.HCM trả lời: Theo quy định tại điều 47 và điều 48 Luật BHXH năm 2014, người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên thì được hưởng trợ cấp hằng tháng.

Mức trợ cấp hằng tháng được quy định như sau: Suy giảm 31% khả năng lao động thì được hưởng bằng 30% mức lương cơ sở (tháng lương cơ sở hiện nay là 1.490.000 đồng) sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 2% mức lương cơ sở.

 

Ngoài mức trợ cấp theo quy định trên thì hằng tháng người lao động còn được hưởng thêm một khoản trợ cấp khác được tính theo số năm đã đóng BHXH. Cụ thể, nếu người lao động tham gia BHXH từ một năm trở xuống được tính bằng 0,5%, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH được tính thêm 0,3% mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc để điều trị. Thời điểm hưởng trợ cấp được tính từ tháng người lao động điều trị xong, ra viện.

Căn cứ quy định trên thì trường hợp của bạn sẽ được hưởng hai mức trợ cấp trên; thời điểm được trợ cấp tai nạn lao động là khi điều trị xong, ra viện cho đến cuối đời.