Vợ chồng tôi có hộ khẩu thường trú tại quận 1, nhưng mới đây đã bán và mua nhà về TP Thủ Đức sinh sống. Xin hỏi giờ gia đình tôi có cần phải đăng ký tạm trú tại chỗ ở mới hay không? Tôi muốn giữ lại hộ khẩu tại quận 1 nơi căn nhà tôi đã bán thì có được không?
Bạn đọc Võ Thị Kim Anh (Kimanh...@gmail.com)
 
 
Luật sư Lê Văn BìnhĐoàn Luật sư TP.HCM, trả lời:Theo quy định tại Khoản 2, Điều 30 Luật Cư trú 2006 thì điều kiện để một công dân đăng ký tạm trú là n gười đang sinh sống, làm việc, lao động, học tập tại một địa điểm thuộc xã, phường, thị trấn nhưng không thuộc trường hợp được đăng ký thường trú tại địa phương đó thì trong thời hạn 30 ngày; kể từ ngày đến phải đăng ký tạm trú tại Công an xã, phường, thị trấn.
Do đó, nếu công dân làm việc, sinh sống tại nơi khác nơi đăng ký thường trú từ 30 ngày trở lên thì đủ điều kiện đăng ký tạm trú tại địa điểm đó.
Tuy nhiên, trong trường hợp này gia đình bạn đã chuyển hẳn về địa điểm mới tại TP Thủ Đức để sinh sống, không còn cư trú tại quận 1 nữa (đã bán nhà) nên gia đình bạn đã có đủ điều kiện đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp mới này thay vì đăng ký tạm trú.
Trong trường hợp này gia đình nên đăng ký thường trú tại nơi ở mới để thuận tiện cho cơ quan quản lý cũng như chính gia đình bạn trong việc cập nhật thông tin dữ liệu về cư trú của bạn.
Lưu ý là từ 1-7 tới đây, khi Luật Cư trú 2020 có hiệu lực thì trường hợp sau khi chuyển quyền sở hữu chỗ ở hợp pháp (bán nhà) cho người khác mà sau 12 tháng kể từ ngày chuyển quyền sở hữu vẫn chưa đăng ký thường trú tại chỗ ở mới sẽ bị xoá đăng ký thường trú; trừ trường hợp được chủ sở hữu mới đồng ý tiếp tục cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ và cho đăng ký thường trú tại chỗ ở đó.
Vì vậy, theo quy định mới từ 1-7 gia đình bạn sẽ bị xoá hộ khẩu tại quận 1 nếu như trong thời gian 12 tháng không đăng ký tại chỗ ở mới. Nếu muốn tiếp tục đăng ký thường trú tại quận 1 thì bạn phải được sự đồng ý của chủ nhà mới đồng ý tiếp tục cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ và cho đăng ký thường trú tại chỗ ở đó như đã nêu trên.