7 chế độ bộ đội được hưởng sau khi xuất ngũ
(PLO)- Sau khi xuất ngũ, hạ sĩ quan, binh sĩ được trợ cấp tạo việc làm.

Con tôi là bộ đội vừa xuất ngũ, trước khi đi bộ đội, con tôi có làm việc tại một đơn vị kinh tế. Xin hỏi, con tôi sau khi xuất ngũ có chế độ hỗ trợ gì về việc làm từ đơn vị kinh tế trước khi nhập ngũ hay không? Bộ đội sau khi xuất ngũ thì được hỗ trợ những chế độ gì?

Bạn đọc Thành Nguyễn

Luật sư Trần Thái BìnhĐoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Theo Điều 43 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, quy định điều kiện để hạ sĩ quan, binh sĩ được xuất ngũ là đã hết thời hạn phục vụ tại ngũ.

Về chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ được quy định rõ tại Điều 50 của Luật này. Cụ thể sẽ được hưởng những quyền lợi sau: 

 
- Được cấp tiền tàu xe, phụ cấp đi đường, trợ cấp xuất ngũ.
 
- Trước khi nhập ngũ đang học tập hoặc có giấy gọi vào học tập tại các trường thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học thì được bảo lưu kết quả, được tiếp nhận vào học ở các trường đó.
- Được trợ cấp tạo việc làm.
- Trước khi nhập ngũ đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thì khi xuất ngũ cơ quan, tổ chức đó phải có trách nhiệm tiếp nhận lại, bố trí việc làm và bảo đảm thu nhập không thấp hơn trước khi nhập ngũ. Trường hợp cơ quan, tổ chức đó đã giải thể thì cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp có trách nhiệm bố trí việc làm phù hợp.
- Trước khi nhập ngũ đang làm việc tại tổ chức kinh tế, khi xuất ngũ tổ chức đó phải có trách nhiệm tiếp nhận lại, bố trí việc làm và bảo đảm tiền lương, tiền công tương xứng với vị trí việc làm và tiền lương, tiền công trước khi nhập ngũ. Trường hợp tổ chức kinh tế đã chấm dứt hoạt động, giải thể hoặc phá sản thì việc giải quyết chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ được thực hiện như đối với người lao động của tổ chức kinh tế đó theo quy định của pháp luật.
- Được giải quyết quyền lợi về bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội.
- Đối với hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ khi hoàn thành thời gian phục vụ tại ngũ và xuất ngũ khi có lệnh bãi bỏ tình trạng chiến tranh hoặc tình trạng khẩn cấp về quốc phòng thì khi về địa phương được chính quyền các cấp, cơ quan, tổ chức ưu tiên sắp xếp việc làm, cộng điểm trong tuyển sinh, tuyển dụng công chức, viên chức. Trong thời gian tập sự được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của ngạch tuyển dụng tương ứng với trình độ đào tạo.

Như vậy, trường hợp con anh Thành Nguyễn sau khi xuất ngũ sẽ được đơn vị kinh tế trước đó tiếp nhận lại, bố trí việc làm và bảo đảm tiền lương, tiền công tương xứng với vị trí việc làm và tiền lương, tiền công trước khi nhập ngũ. Trường hợp tổ chức kinh tế đã chấm dứt hoạt động, giải thể hoặc phá sản thì việc giải quyết chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ được thực hiện như đối với người lao động của tổ chức kinh tế đó theo quy định của pháp luật.

ĐẶNG LÊ