Tôi có một đứa em muốn nhập hộ khẩu vào gia đình tại tại TP Thủ Đức (quận 2 cũ) để sử dụng cho công việc. Tuy nhiên, phần diện tích nhà và đất mà gia đình tôi đang sử dụng lại nằm trong quy hoạch (đã ra quyết định thu hồi đất) và đã phê duyệt phương án bồi thường.

Vậy trường hợp của em tôi có được đăng ký thường trú  tại địa nhỉ nhà tôi được không? Việc nhà và đất đang chuẩn bị thu hồi để làm dự án có ảnh hưởng, liên quan gì đến việc đăng ký thường trú hay không?

Bạn đọc Thinh Pham (TP.HCM)

 

Luật sư, Từ Tiến Đạt, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời:

Theo Điều 23, Luật Cư trú 2020 (có hiệu lực từ ngày 1-7-2021) thì có năm địa điểm không được đăng ký thường trú mới bao gồm:

- Chỗ ở nằm trong địa điểm cấm, khu vực cấm xây dựng hoặc lấn, chiếm hành lang bảo vệ quốc phòng, an ninh, giao thông, thủy lợi, đê điều, năng lượng, mốc giới bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật, di tích lịch sử - văn hóa đã được xếp hạng, khu vực đã được cảnh báo về nguy cơ lở đất, lũ quét, lũ ống và khu vực bảo vệ công trình khác theo quy định của pháp luật.

- Chỗ ở mà toàn bộ diện tích nhà ở nằm trên đất lấn, chiếm trái phép hoặc chỗ ở xây dựng trên diện tích đất không đủ điều kiện xây dựng theo quy định của pháp luật.

- Chỗ ở đã có quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; chỗ ở là nhà ở mà một phần hoặc toàn bộ diện tích nhà ở đang có tranh chấp, khiếu nại liên quan đến quyền sở hữu, quyền sử dụng nhưng chưa được giải quyết theo quy định của pháp luật.

- Chỗ ở bị tịch thu theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; phương tiện được dùng làm nơi đăng ký thường trú đã bị xóa đăng ký phương tiện hoặc không có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

- Chỗ ở là nhà ở đã có quyết định phá dỡ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Căn cứ vào quy định trên, một trong những trường hợp công dân không được đăng ký thường trú mới là tại chỗ ở đã có quyết định thu hồi đất và đã phê duyệt phương án bồi thường. Do đó, trong trường hợp này, em bạn không thể đăng ký thường trú tại nhà bạn được.